Weekendowe pobyty dla dorosłych - Maguralia

Program skierowany do osób dorosłych, w ramach którego realizowane będą warsztaty przyrodniczo

- kulturowe, z wyeksponowaniem najważniejszych elementów lokalnego dziedzictwa. Dla tych,

którzy mają tylko weekend, a chcieliby poznać Beskid Niski w pigułce. To w zasadzie taka zachęta do

tego, żeby posmakować i przyjechać kiedyś na dłużej. Uczestnicy będą mogli doświadczyć sami tego,

co Beskid Niski ma do zaoferowania. W ramach weekendu realizowane będą warsztaty w różnych

obszarach tematycznych, z których uczestnicy będą mogli dowolnie korzystać wedle zainteresowań.

Proponowany układ:

sobota do południa: leśne wędrówki - warsztat dotyczący obserwacji przyrody

sobota po południu: łąka - warsztat zielarski

sobota wieczór: warsztat tworzenia tradycyjnych krywulek

niedziela do południa: spacer interpretacyjny dolina Żydowskiego

niedziela po południu: czas wolny

Proponowane terminy:

12-13.05.2018

07-08.07.2018