Wiosna

 

 

Agroturystyka Salamandra oferuje wypoczynek w otoczeniu unikatowej przyrody Beskidu Niskiego.

 kontakt  Agnieszka Pawelska  agnieszkapawelska@interia.pl

 

 

 

Szlaki rowerowe w gminie Krempna:

Szlak rowerowy nr 1 (oznaczony w terenie)
Znakowany kolorem zielonym .
Szlak zaczyna się i kończy w miejscowości Krempna. Jest to jedna z najkrótszych tras rowerowych na terenie gminy Krempna. Przebieg trasy: Krempna, Kołomyja, Huta Krempska, Krempna.
Długość trasy na tym odcinku – 12 km.
Kategoria: rowerowy

.
Szlak rowerowy nr 2 (nie oznaczony w terenie)
Znakowany kolorem niebieskim .
Prowadzi szlakiem zabytkowych cerkwi. Szlak zaczyna się i kończy w miejscowości Krempna. Przebieg trasy: Krempna, Kotań, Świątkowa Wielka, Świątkowa Mała, Krempna.
Długość trasy na tym odcinku – 16 km.
Kategoria: rowerowy.


Szlak rowerowy nr 3 (nie oznaczony w terenie)
Znakowanay kolorem czerwonym .
Biegnie szlakiem dawnych wsi łemkowskich. Najdłuższa trasa rowerowa na terenie gminy Krempna. Zaczyna się w miejscowości Krempna i przebiega przez Żydowskie, Ciechanię, Grab, Rostajne, Świątkową Małą, Kotań do  Krempnej.
Długość trasy na tym odcinku – 30 km.
Kategoria: rowerowy.


Szlak rowerowy nr 4 (oznaczony w terenie)
Znakowany kolorem żółtym .
Trasa poprowadzona z Krempnej przez Myscową, Suchanię, Polany do Huty Polańskiej i powrót tą samą drogą z ominięciem Suchani i Myscowej.
Długość trasy na tym odcinku –  27 km.
Kategoria: rowerowy.